Αρχείο κηρυγμάτων μας


Κήρυγμα Κυριακής 10.12.17

Η αφιέρωση και η αγάπη για το Θεό φαίνεται από τη ζωή μας

Ομιλητής : Βενέρης Γιώργος

Αριθμοί ς' (6) : 1-8

προς Εφεσίους ε' (5) : 3-9


Κήρυγμα Κυριακής 26.11.2017 

"Χάραξε τον Λόγο στη καρδιά σου για να μην ζήσεις αυτά που θα έρθουν στην ανθρωπότητα"

Ομιλητής: Βενέρης Γιώργος

Παροιμίαι γ' (3) : 1-7

Αποκάλυψις Ιωάννου ιγ' (13) : 15-18


Ο Θεός σε ακούει και χαίρεται και η ψυχή σου γεμίζει αγάπη,χαρά και ειρήνη

Κήρυγμα Κυριακής 19.11.2017 

Ομιλητής: Βενέρης Γιώργος

Ψαλμοί ρις' (116) : 1-9

Μιχαίας ζ' (7) : 3-5


Να μην αποκάμεις στη προσευχή σου 

Κήρυγμα Κυριακής 12.11.2017 

Ομιλητής : Βενέρης Γιώργος

Α Βασιλέων ιθ' 36-38,41-45 ,κατα Λουκά ιη' 1-8
Το φως του Κυρίου

Ομιλητής : Βενέρης Γιώργος 


Ο Χριστός είναι το φως μέσα μας

Ομιλητής : Βενέρης Γιώργος