Συμμελέτη


Συμμελέτη Σαββάτου 16.12.2017

Ομιλητής : Βενέρης Γιώργος

Θέμα : Τι είναι δισταγμός


Συμμελέτη Σαββάτου 2.12.2017

Ομιλητής: Βενέρης Γιώργος

Θέμα : Ποια είναι η αληθινή θρησκεία 


Συμμελέτη Σαββάτου 18.11.2017

Ομιλητής: Βενέρης Γιώργος

Απαντήσεις & Ερωτήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού

Παροιμίαι κζ'(27): 10 και Εκκλησιαστής ζ'(7): 28

Συμμελέτη με θέμα την Αδικία

Συμμελέτη Σαββάτου 11.11.2017 

Ομιλητής : Βενέρης Γιώργος


Ο Χριστός με έκανε νέο κτίσμα

Συμμελέτη Σαββάτου

Ομιλητής : Βενέρης Γιώργος