ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 22 ΚΕΦ Β

2014-04-19

22 ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΘΕΟΣ ΕΚΑΜΕ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΕΞΕΥΡΕΤΕ=Άνδρας αποδεδειγμένος=οτι ο υιος του Θεού ήταν μοναδικός απο τα θάυματα που έκανε..και ο μοναδικός σε όλα..μόνο ο χριστός τα έκανε όλα αυτά..π.χ.ανέστησε το Λάζαρο που ήταν 4 ημέρες νεκρός.. 23 ΤΟΥΤΟΝ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΟΜΩΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝΤΕΣ ΕΘΑΝΑΤΩΣΑΤΕ 24 ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΛΥΣΑΣ ΤΑΣ ΩΔΙΝΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΤΑΙ ΥΠ ΑΥΤΟΥ.=διότι δεν είχε αμαρτία γι αυτό και ανέστη δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει..διότι πλήρωσε τις δικές μας αμαρτίες...πλήρωσε εκείνος για εμάς...και εμείς όχι στην αιώνια καταδίκη

25 ΕΠΕΙΔΗ Ο ΔΑΒΙΔ ΛΕΓΕΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΕΒΛΕΠΟΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΛΕΥΘΩ 26 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΥΦΡΑΝΘΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΓΑΛΛΙΑΣΕΝ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ Η ΣΑΡΞ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΠΑΥΘΗ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ 27 ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΔΗ ΟΥΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΟΥ ΝΑ ΙΔΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ 28 ΕΦΑΝΕΡΩΣΑΣ ΕΙΣ ΕΜΕ ΟΔΟΥΣ ΖΩΗΣ ΘΕΛΕΙΣ ΜΕ ΧΟΡΤΑΣΕΙ ΑΠΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ.=Αυτό που αναφέρει εδώ το λέει και στον Ψαλμό ις(16) κεφ. και μιλάει περί του Χριστού... στον Άδη πήγε ο Ιησούς και κήρυξε οπως αναφέρετε στην επιστολή Α΄Πέτρου και κεφ γ(3) και εδάφιο 19 ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΕΚΗΡΥΞΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.στο 27 εδάφιο που αναφερόμαστε λέει ΟΥΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΟΥ ΝΑ ΙΔΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ=που σημαίνει ότι το σώμα του δεν πρόλαβε να σαπίσει διότι θα αναστηθεί...και εδώ είναι προφητεία...και ο Πέτρος εξηγεί ότι αυτό δεν το λέει για τον Δαυίδ..δίοτι ο Δαυίδ πέθανε και ετάφη.. 29 ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΠΩ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΑΒΙΔ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΤΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡ ΗΜΙΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ=δεν προφητεύει για τον ευατό του..Ο Δαυίδ λέει ..31 ΠΡΟΙΔΩΝ ΕΛΑΛΗΣΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ Η ΨΥΧΗ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΔΗ ΟΥΔΕ Η ΣΑΡΞ ΑΥΤΟΥ ΕΙΔΕ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ προείδε και ελάλησε περί της αναστάσεως..και το λέει εδώ προφητικά για τον Ιησού..διότι είχε την υπόσχεση ότι από το γένος του θα βγεί ο Μεσσίας. 32 ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΕΙΣ ΕΙΜΕΘΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ=Οι 120 που έλαβαν Πνεύμα Άγιο οι Απόστολοι που είδαν το Χριστό από τον Ιορδάνη μέχρι την βάπτιση του Αγιου Πνεύματος ήταν μάρτυρες σε αυτά που έζησαν και είδαν.33 ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΥΨΩΘΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΕΧΕΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΤΩΡΑ ΣΕΙΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΤΕ=Ο Ιησούς υψώθηκε και αναλήφθηκε στα δεξία του Πατρός..έτσι λέει και στο Κατα Μάρκο 16 κεφάλαιο..και εδάφιο 19 Ο ΜΕΝ ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΣ ΑΦΟΥ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΕΚΑΘΙΣΕΝ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Καί έλαβε επαγγελία περί του Αγίου Πνεύματος ...το Σύμβολο της Πίστεως λέει..8. Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.Σωστά αναφέρεται απο το πατέρα εκπορευέται και δια του Υιού εκχέετε. Παρακάτω λέει ..ΕΙΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΤΕ...άκουσαν από τις γλώσσες που ήρθαν και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες...ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΛΑΛΩΣΙ ΞΕΝΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΔΙΔΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΛΑΛΩΣΙΝ.Η Γλωσσολαλιά είναι σημείο της βάπτισης του Αγίου Πνεύματος. 34 ΔΙΟΤΙ Ο ΔΑΒΙΔ ΔΕΝ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΘΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ35 ΕΩΣΟΥ ΘΕΣΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ.=Ο Δαυίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς... Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΟΥ=αυτό προφητεία είπε ο Θεός στον Υιό του=το Χριστό ΚΑΘΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ35 ΕΩΣΟΥ ΘΕΣΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ.Στη συνέχεια λέει στο εδάφιο 36 ΒΕΒΑΙΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΣ ΕΞΕΥΡΗ ΠΑΣ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΚΑΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΣΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ.Αυτόν διόρησε ο Θεός για να σωθεί η ανθρωπότητα..πολύ δεν μπορούν και το καταλάβουν διότι η ενσάρκωσει είναι μυστήριο και βγήκαν διάφορες θεωρείες άλλα ο Ιωάννης λέει στην 1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ κεφ.Δ 1 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΠΑΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΛΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝ ΗΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΞΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ 2 ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 3 ΚΑΙ ΠΑΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ.Αυτό ήταν το κήρυγμα του άποστολου Πέτρου που κράτησε περίπου 3 λεπτά και έγινε αυτό που λέει στο επόμενο εδάφιο σε αυτούς που άκουγαν..37 ΑΦΟΥ ΔΕ ΗΚΟΥΣΑΝ ΤΑΥΤΑ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΝΥΞΙΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΩΜΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ=Κατάνυξη με ύψιλον που σημαίνει κάτι τους άγγιξε στην καρδία τους..στην πνευματική καρδιά και ελέγχθηκαν απο τα λόγια...και τότε ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε; τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε..αυτό που πρέπει τώρα ο καθένας απο εμάς να πει..κάτι πρέπει να κάνεις για την σωτηρία της ψυχής..ο Χριστός ότι έκανε το τελείωσε..εμείς πρέπει τώρα να σωθούμε και το λέει παρακάτω πως; 38 ΚΑΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ=απο την αμαρτία..αλλάζω νου αυτό σημαίνει μετάνοια=μεταβολή σε αυτά που ακολουθώ και κατάλαβα ότι είναι λάθος..κατάλαβα ότι δεν κάνω σωστά..Π.χ.καπνίζω,πίνω,μοιχέυω,πορνέυω, απο αυτά μετανοώ διότι έμαθα τώρα μέσα απο το λόγο του Θεού..ότι αυτές οι πράξεις μου στερούν την βασιλεία του Θεού 19 ΦΑΝΕΡΑ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΝΕΙΑ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΑ 20 ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΧΘΡΑΙ ΕΡΙΔΕΣ ΖΗΛΟΤΥΠΙΑΙ ΘΥΜΟΙ ΜΑΧΑΙ ΔΙΧΟΣΤΑΣΙΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ 21 ΦΘΟΝΟΙ ΦΟΝΟΙ ΜΕΘΑΙ ΚΩΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΤΟΥΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΛΕΓΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ.¨Ολα αυτά τα αναγνωρίζω ότι τα έκανα..έστω και ένα και μετανοώ=τα αφηνώ δηλαδή τα καταδικάζω. ΚΑΙ ΑΣ ΒΑΠΤΙΣΘΗ ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ Αυτό είπε ο Ιησούς αυτό λέει και ο Πέτρος 16 ΟΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΗ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΗ ΟΣΤΙΣ ΟΜΩΣ ΑΠΙΣΤΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΚΡΙΘΗ Αρα πριν βαπτισθεί πρέπει να ακούσει όπως γίνεται εδώ...έχει προηγηθεί Αναγέννηση ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΝΥΞΙΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΩΝ.Μετάνοια και πίστη και τότε βαπτίζεται ο άνθρωπος για να γίνει μέλος της εκκλησίας του Θεού. Την βάπτιση την αναφέρει και στην επιστολή Ρωμαίους..κεφ ς(6) και εδάφια 3 Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ 4 ΣΥΝΕΤΑΦΗΜΕΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΙΝΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΩΜΕΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΖΩΗΝ=η βάπτιση έχει την έννοια ότι θάβει τον παλιό αμαρτωλό άνθρωπο και όταν βγάινει απο το νερό=είναι ένας νέος άνθρωπος που θέλει να περπατήσει σύμφωνα με τα αυτά που κήρυξε ό Χριστός στον ευαγγέλιο του...και εάν αμαρτήσει απερίσκεπτα η άθελα του εξ αδυναμίας και όχι εκούσια και συνειδητά τότε εξομολογήτε και ο Θεός τον συγχωρεί και πάλι διότι κατάλαβε το λάθος του όπως ο Άσωτος υιός.