Όροι και Προϋποθέσεις

O χριστιανικός ιστότοπος: "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ ", δημιουργήθηκε με σκοπό την διάδοση του Λόγου του Θεού, όπως αυτός αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. H χρήση του υλικού του " artoszoisko.webnode.gr " είναι δωρεάν σε όλους, και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Όσοι ασχολούνται με το έργο της διάδοσης του Λόγου του Θεού, μέσα από το "artoszoisko.webnode.gr" είναι μέλη της εκκλησίας μας και το πράττουν αφιλοκερδώς, πιστεύοντας ότι ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ανταμείβει τον κάθε έναν.

Αρχεία ήχου και εικόνας

Η ιστοσελίδα αυτή, καθώς και όλα τα αρχεία ήχου και εικόνας είναι ιδιοκτησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής ΚΩ . Οι συντελεστές της ιστοσελίδας αυτής καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και καταχώρηση των αρχείων ήχου και video. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι τα αρχεία αυτά είναι ακριβή αντίγραφα των κηρυγμάτων που πραγματοποιούνται στο χώρο της Ε.Α.Ε.Π ΚΩ. Επιτρέπεται η αντιγραφή και αναπαραγωγή των κηρυγμάτων με την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η πηγή προέλευσής τους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Άλλωστε ο μόνος σκοπός μας είναι κάθε άνθρωπος να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και να τον δεχτεί σαν προσωπικό του Σωτήρα. Όλα τα αρχεία είναι διαθέσιμα για download εντελώς δωρεάν.

Ειδικότερα, για την χρήση, και αναδημοσίευση φωτογραφιών, αρχείων ήχου και video από τρίτους ιστότοπους καθώς και την οποιαδήποτε δημόσια προβολή/εκτέλεση απαιτείται προηγουμένως ενημέρωση των διαχειριστών. Οι διαχειριστές του ιστότοπου έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την περαιτέρω χρήση από τρίτους ή να αξιώσουν την απόσυρση υλικού (ιδιοκτησίας του www.ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ) από τρίτους ιστότοπους αν κατά την κρίση τους:
-διαπιστωθεί αλλοίωση του αρχικού υλικού,
-η χρήση του δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους,
-η χρήση του αποσκοπεί στην δυσφήμιση του παρόντος ιστότοπου, των διαχειριστών ή της προβαλλόμενης εκκλησίας (ΕΑΕΠ KΩ) και των μελών της,
-διαπιστωθεί εμπορική εκμετάλλευση/χρήση του υλικού.

Όροι δημοσίευσης και αποστολής μηνυμάτων

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ " συμφωνεί να:
α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το eaep-agiaparaskevi.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και
β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης ή μη έγκυρου e-mail, ο λογαριασμός θα διαγράφεται εντός 10 ημερών.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το για οποιαδήποτε "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ " μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Σε περίπτωση που το "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" , λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" για:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του artoszoisko.gr.
 5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των server ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του artoszoisko.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
 10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του eaep-agiaparaskevi.gr.
 11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο χρήστης/μέλος του "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου . Επίσης, το "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Δεσμοί (link), προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (site)

Το "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web site και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlink. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web site και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΩ" σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web site και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν θα σας ζητήσουν ποτέ χρήματα για οποιαδήποτε υπηρεσία, ή να αποκαλύψετε κωδικούς καρτών ακόμα και κωδικούς e-mail. Τα στοιχεία που ζητούνται συνήθως είναι e-mail σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκκλησία μας, ή και η διεύθυνση σας σε περίπτωση που ζητηθεί να αποσταλούν κηρύγματα σε κάποιον επισκέπτη του παρόντα διαδικτυακού χώρου.

Με την επίσκεψή σας στο παρόν διαδικτυακό τόπο, σημαίνει και αποδοχή όλων των ανωτέρω. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα παραπάνω παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε τα γράμματά σας στην διεύθυνση: Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής ΚΩ, ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 15, ΚΩΣ, Ελλάδα Τ.Κ 85300.

Ο Κύριος να σας ευλογεί.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!