Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Η ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ;

2017-06-29

O Δαυίδ λέει στο ψαλμό ΚΒ(22) και εδάφιο 16....ΕΤΡΥΠΗΣΑΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΜΟΥ. Άρα δεν κρεμάστηκε αλλά καρφώθηκε και έχυσε το αίμα του.