Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Η ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ;

2017-06-29

O Δαυίδ λέει στο ψαλμό ΚΒ(22) και εδάφιο 16....ΕΤΡΥΠΗΣΑΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΜΟΥ. Άρα δεν κρεμάστηκε αλλά καρφώθηκε και έχυσε το αίμα του.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!